Інформація про використання публічних коштів

Інформація про використання публічних коштів

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

на 27.12.2019. (Переглянути) 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов’язкового

державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

 

             
                                                                                                                                                                  ст____на 28.11._____________ 2017 р.  Коди
Установа____ Мурафська СЗШ І-ІІІст.___________________________________________________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 26229036
с. Мурафа, вул. Крцюбинського 1А, Шаргородський район, Вінницька область 525381801
Організаційно-правова форма господарювання ___комунальна організація__ (установа, заклад)________________________________________________________________________________  за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________
Періодичність: квартальна, річна.  
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 10 6986032,00 7118100,00 0,00 5193872,23 5193872,23  
У тому числі: 2000 20 6986032,00 7118100,00 0,00 5193872,23 5193872,23  
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 30 5197779,00 5494596,00 0,00 4398502,00 4398502,00  
Оплата праці  2110 40 4260475,00 4502021,00 0,00 3621303,00 3621303,00  
 Заробітна плата 2111 50 4260475,00 4502021,00   3621303,00 3621303,00  
 Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 60            
Нарахування на оплату праці 2120 70 937304,00 992575,00   777199,00 777199,00  
Використання товарів і послуг 2200 80 1788253,00 1623504,00 0,00 795370,23 795370,23  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 90 55886,00 68465,00   67933,84 67933,84  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100            
Продукти харчування 2230 110 156038,00 156038,00   81812,69 81812,69  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 6923,00 29595,00   23440,94 23440,94  
Видатки на відрядження 2250 130            
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140            
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 1569406,00 1369406,00 0,00 622182,76 622182,76  
 Оплата теплопостачання 2271 160 1286551,00 1086551,00   461034,00 461034,00  
 Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 9765,00 9765,00   9000,00 9000,00  
 Оплата електроенергії 2273 180 166941,00 166941,00   152148,76 152148,76  
 Оплата природного газу 2274 190 106149,00 106149,00        
 Оплата інших енергоносіїв 2275 200            
 Оплата енергосервісу 2276 210            
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220            
 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних  (регіональних) програм 2281 230            
 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250            
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260            
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270            
Поточні трансферти 2600 280            
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290            
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300            
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310            
Соціальне забезпечення 2700 320            
Виплата пенсій і допомоги 2710 330            
Стипендії  2720 340            
Інші виплати населенню 2730 350            
Інші поточні видатки 2800 360            
Капітальні видатки 3000 370            
Придбання основного капіталу 3100 380            
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390            
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400            
 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410            
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420            
Капітальний ремонт 3130 430            
 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440            
 Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450            
Реконструкція  та  реставрація  3140 460            
 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470            
 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480            
 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490            
Створення державних запасів і резервів 3150 500            
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510            
Капітальні трансферти 3200 520            
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530            
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540            
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550            
Капітальні трансферти населенню 3240 560            
Внутрішнє кредитування 4100 570            
Надання внутрішніх кредитів 4110 580            
 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590            
 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600            
 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610            
Зовнішнє кредитування 4200 620            
Надання зовнішніх кредитів 4210 630            
 Інші видатки 5000 640 Х   Х Х Х Х
 Нерозподілені видатки 9000 650            
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
Керівник     ___________________        
      (підпис)        
Головний бухгалтер     ___________________        
     

(підпис)

 

       

 

  

                                        Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),
     за ____ст.на 28.11.____________ 2017 р. 
                          Коди
Установа  Мурафська СЗШ І-ІІІст_______________________________________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 26229036
Територія___с. Мурафа, вул. Коцюбинського 1А, Шаргородський район, Вінницька область_____________________________________________________________________________________________________________  за КОАТУУ 525381801
Організаційно-правова форма господарювання___ комунальна організація (установа, заклад)_______________________________________________________________________  за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  __________________________________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затвер-джено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 10 6400 4946,59         Х Х Х Х 794,49  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 20   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 30   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 40 6400 Х Х Х Х 4549,9 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 50   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 60   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки – усього Х 70 6400 Х Х Х Х Х 8702       Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 80 6400 Х Х Х Х Х 8702       Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 90   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці  2110 100   Х Х Х Х Х         Х Х
Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х         Х Х
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х         Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х         Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 6400 Х Х Х Х Х 8702       Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 6400 Х Х Х Х Х 8702       Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х         Х Х
Продукти харчування 2230 170   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки на відрядження 2250 190   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата теплопостачання 2271 220   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата природного газу 2274 250   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата інших енергоносіїв 2275 260   Х Х Х Х Х         Х Х
 Оплата енергосервісу 2276 270   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290   Х Х Х Х Х         Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти 2600 340   Х Х Х Х Х         Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370   Х Х Х Х Х         Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380   Х Х Х Х Х         Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390   Х Х Х Х Х         Х Х
Стипендії  2720 400   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші виплати населенню 2730 410   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні  видатки 3000 430   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт 3130 490   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація  3140 520   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540   Х Х Х Х Х         Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550   Х Х Х Х Х         Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти 3200 580   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620   Х Х Х Х Х         Х Х
Керівник           ___________________            
            (підпис)       (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер           ___________________            
            (підпис)       (ініціали, прізвище)    
"___"_____________2017 року                            
                             

 

 

                  Додаток 4
                  до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
                  (пункт 1 розділу ІІ)
 

 

                  Додаток 4
                  до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
                  (пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)
 ст . На 28.11. 2017 р.   Коди
Установа ____________ Мурафська СЗШ І-ІІІст______________________________________________________________________  за ЄДРПОУ 26229036
Територія _____с. Мурафа, вул. Коцюбинського 1А, Шаргородський район, Вінницька область__________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ 525381801
Організаційно-правова форма господарювання ______комунальна організація ( установа, заклад)________________________________________________________ за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________________      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________________________________  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів  
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)__________________________________  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.  
Одиниця виміру: грн, коп.  
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього  Х 10 7550         7550 7550   0  
у тому числі:     7550         7550 7550   0  
Поточні  видатки 2000 20                    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 30                    
Оплата праці  2110 40                    
Заробітна плата 2111 50                    
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 60                    
Нарахування на оплату праці 2120 70                    
Використання товарів і послуг 2200 80                    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 90                    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100                    
Продукти харчування 2230 110                    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120                    
Видатки на відрядження 2250 130                    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140                    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150                    
Оплата теплопостачання 2271 160                    
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                    
Оплата електроенергії 2273 180                    
Оплата природного газу 2274 190                    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200                    
Оплата енергосервісу 2276 210                    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220                    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230                    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240                    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250                    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260                    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270                    
Поточні трансферти 2600 280                    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290                    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300                    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310                    
Соціальне забезпечення 2700 320                    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330                    
Стипендії  2720 340                    
Інші виплати населенню 2730 350                    
Інші поточні видатки 2800 360                    
Капітальні  видатки 3000 370 7550         7550 7550   0  
Придбання основного капіталу 3100 380 7550         7550 7550   0  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 7550         7550 7550   0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 0         0 0   0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410                 0  
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420                 0  
Капітальний ремонт 3130 430 0         0 0   0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440                 0  
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450                 0  
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 0         0 0   0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470                 0  
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480                 0  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490                    
Створення державних запасів і резервів 3150 500                    
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510                    
Капітальні трансферти 3200 520                    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530                    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540                    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550                    
Капітальні трансферти населенню 3240 560                    
Внутрішнє кредитування 4100 570                    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580                    
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590                    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600                    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610                    
Зовнішнє кредитування 4200 620                    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630                    
Інші видатки 5000 640 Х   Х Х Х Х Х Х Х Х
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
        ___________________            
        (підпис)     (ініціали, прізвище)      
        ___________________            
        (підпис)     (ініціали, прізвище)      
"___"_____________2017року