План заходів закладів загальної середньої освіти щодо покращення результатів ЗНО-2019

 


     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

21050  м.Вінниця, вул.Грушевського,13, тел.55-65-60  E-mail: bil@mail.vinnica.ua

 

 

                                                         

           22.03.2019р. № 01/19-302

                                                                 

                                                                           Керівникам органів управління освітою

                                                                           райдержадміністрацій та міських рад,

                                                                           районних (міських) методичних кабінетів (центрів),

                                                                  об’єднаних територіальних громад,

                                                                           керівникам закладів загальної середньої освіти 

 

 

                                                                                 

Про  заходи щодо покращення

результатів ЗНО учнів області

 

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації В. Коровія, рішень колегій Департаменту освіти і науки від 22.08.2018 року (протокол № 4), від 25.10.2018р. (протокол № 6), розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2018р. № 83 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення учнями та студентами математики в закладах освіти області на період до 2020 року», наказів Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 14.09.2018 року № 449, від 05.11.2018 р. № 534,  від 03.12.2018р. № 581  та з метою покращення якості навченості учнів та покращення  результатів   ЗНО учнів області, рекомендуємо провести навчально-методичні заходи щодо аналізу результатів  пробного тестування (додаток )

 

Проректор  з науково-педагогічної роботи

та моніторингу якості освіти                                                                                О.О. Білик

 

Клименко Л.П.

 55-65-76

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Додаток

 

                                Про  заходи щодо покращення  результатів ЗНО учнів області

 

 

1.За проведеним аналізом результатів пробного ЗНО-2019 щодо виконаних/невиконаних тестових завдань, визначити типові помилки  (по темах, класах), які потребують корекції (на рівні закладу  освіти, РМК(ММК), ОТГ. ( Проаналізувати, як виконали учні тестові завдання  з кожного предмета. Порівняти результати виконання  тестових завдань  випускниками школи з показниками на рівні школи,  району, міста.)

 2. Провести засідання  предметних методичних обєднань (шкільних, районних, ОТГ, міських) щодо складання графіку повторення тем (відповідно до змісту тестових завдань), з яких учні допустили помилки  під час пробного тестування .

3. При потребі провести моніторинг навчальних досягнень учнів 11-х класів  з української мови та літератури, англійської мови, з історії України, математики, фізики (он-лайн  ЗНО- тестування : https://test.edu.vn.ua   Безкоштовні  тести. Лабораторія   інформаційних та комунікаційних технологій  фізико-математичної гімназії №17  Вінницької міської ради).

 

4.  Проводити постійно тренувально-діагностичні тестування учнів в урочний та позаурочний час , залучивши онлайн-ресурси для підготовки учнів до ЗНО:

4.1. КВНЗ «ВАНО»:

            -    Методичний  кластер. Творчі спільноти вчителів. Блоги.

-          http://academia.vinnica.ua  «Готуємось до ЗНО». (На головній сторінці сайту КВНЗ «ВАНО» у рубриці «Науково-дослідна діяльність». Моніторингові дослідження. Готуємось до ЗНО).

 

4.2.Онлайн-платформи, портали, курси, центри дистанційної освіти мережі інтернет:

iLearn  Відкрита платформа з онлайн-курсами для підготовки до ЗНО для всіх.

Prometheus  Освітня онлайн-платформа. 

Akademia.in.ua   Безкоштовні онлайн-курси з підготовки до ЗНО.

EdEra   Підготовка до ЗНО складається з п'яти компонентів: інтерактивних лекцій з проміжними завданнями, ілюстрованих конспектів, семінарських занять, домашніх завдань та іспитів.

ZNOUA online Онлайн-платформа з підготовки до ЗНО, яка ґрунтується на прикладі Khan Academy.

«Знання онлайн»  Центр дистанційної освіти «Знання онлайн» пропонує відео-уроки, підсумкові конспекти і тести для перевірки знань з історії, математики, фізики та української мови.

https://zno.if.ua   Українська мова та література.  Підготовка до ЗНО.

https://naurok.com.ua/test/about  Інтерактивні завдання для контролю знань і залучення учнів до активної роботи у класі  та  вдома. 

№ з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/терміни проведення заходу  

Очікувані результати від заходу

Адреса сайту закладу

та дата розміщення на ньому плану

1.      

Мурафська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Видати  наказ по школі «Про здійснення заходів

щодо покращення результатів ЗНО випускників школи»

 

 

 

 

 

Вересень

Затвердити та розробити заходи щодо покращення результатів ЗНО 2019

mrf.shedu.vn.ua

 

1.      

 

2.      

 

Розробити пам’ятку для випускників та їх батьків щодо складання ЗНО та ДПА у 2019

Жовтень

Роз’яснювальна робота серед випускників та їх батьків щодо специфіки ЗНО 2019

 

3.      

 

Проаналізувати результати ЗНО 2018 року.

Провести засідання

 педагогічної ради навчального закладу:«Про підсумки ЗНО результатів навчання випускників школи, здобутих на основі повної загальної освіти,  у 2018 році; шляхи покращення рівня їх навчальних компетентностей у 2019 році»

 

 

Жовтень 2018

 

Шляхи покращення результатів ЗНО та ДПА у 2019

 

 

 

4

 

Провести інструктивно-методичну нараду «Відкритий діалог» спільно з учителями, які викладають предмети у 9-11 класах тему: «Уроки ЗНО-2019 та шляхи покращення результативності  тестувань під час вступної кампанії 2019 року:» Для ШМК

Жовтень

 Виробити шляхи покращення результатів ЗНО та ДПА у 2019

 

5

 

Здійснювати системний внутрішкільний моніторинг (стартовий, рубіжний, підсумковий) та відстежувати динаміку навчальних досягнень учнів та якість викладання навчальних предметів з переліку ЗНО.

Постійно: жовтень – стартовий,

грудень  – рубіжний,

травень – підсумковий

Відстеження динаміки навчальних досягнень учнів  

 

6

 

Створити на сайті школи рубрику «Готуємося до ЗНО»  з метою популяризації тестових технологій та  їх використання в освітньому  процесі, підготовки випускників до складання іспитів в тестовій формі.

Жовтень 2018 – квітень 2019

Популяризація тестових технологій та  їх використання в освітньому  процесі, підготовки випускників до складання іспитів в тестовій формі

 

7

 

Підготувати зразки перевірних завдань для контролю рівня навчальних компетентностей учнів з предметів, винесених у перелік ЗНО.

Жовтень 2018; січень, квітень 2019

Контроль

рівня навчальних компетентностей учнів з предметів, винесених у перелік ЗНО

 

8

 

Створити постійно діючий консультативний пункт з питань ЗНО учнів, їх батьків на базі  школи.

Упродовж року

Надання консультативної допомоги батькам та випускникам

 

9

 

Організувати надання консультативної допомоги з питань формування психологічної готовності учнів до ЗНО, прагнення здобути належну освіту.

 

 

 

10

 

Проаналізувати та оптимально реалізувати можливості використання варіативної складової робочого навчального плану  ЗЗСО з метою підвищення якості підготовки учнів до ЗНО та урахуванням рекомендацій МОН, освітніх потреб учнів, запитів батьків, кадрового забезпечення

Вересень 2018

Підвищення якості підготовки учнів до ЗНО

 

11

 

Організувати вивчення профорієнтаційних нахилів випускників школи з метою оптимального вибору предметів тестування та подальшого самовизначення учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей, соціальної адаптації та успішної інтеграції в суспільстві, створювати умови для оптимальної реалізації випускниками свого освітнього й особистісного потенціалу

До початку реєстрації на тестування

Правильний вибір випускниками предметів ЗНО

 

12

 

Організувати роботу щодо проходження учнями ЗНО засобами пробного тестування та їх100 % реєстрацію на пробне ЗНО.

Згідно терміну реєстрації, вказаного УЦОЯО та ВРЦОЯО

Ознайомлення із процедурою проходження ЗНО

 

13

 

Націлити випускників на ефективне використання можливостей інтернет-ресурсу у підготовці до якісного  складання ЗНО.

Підготувати перелік офіційних інтернет-джерел з проведення on-line тестувань та ознайомити з ними випускників ЗНЗ та їх батьків.

Упродовж року

Ефективне використання можливостей інтернет-ресурсу у підготовці до якісного складання ЗНО

 

14

 

Використовувати форми завдань ЗНО під час проведення уроків. Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу; під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання) .

Упродовж року

Підвищення якості підготовки учнів до ЗНО

 

15

 

Проводити: 

              ознайомлення учнів і батьків зі зразками дидактичних матеріалів тестового характеру, особливостями програм та характеристик тестів ЗНО формату 2019 року, роз’яснювати ступінь захищеності тестів;

              тренування в умовах, наближених до умов проведення зовнішнього незалежного тестування; за результатами їх виконання здійснювати моніторинг, аналізувати й інтерпретувати отримані умови.

Упродовж року

 

 

16

 

Оформити стенд «Зовнішнє  незалежне оцінювання– єдиний шлях до закладу вищої освіти».

Жовтень - листопад

Висвітлення інформації щодо процедури ЗНО 2019